Hankkeen toiminnot on jaettu kolmaeen vaiheeseen: oppiminen, suorittaminen ja yhteistyö.

Hankkeen toiminnot on jaettu neljään vaiheeseen: oppiminen, luominen, yhteistyö ja suorittaminen.

Elo-syyskuu 2022 Paikalliset työpajat nuorille (60 henkeä maata kohti) – 3 paikallista luovaa työpajaa, joissa käsitellään tietoisuuden lisäämistä kestävän kehityksen tavoitteista, luovan sisällön kehittämistä ja nuorten kulttuurista osallistumista.

20-23 Lokakuu 2022 – I yhteistyökokous (nuoret ja asiantuntijat) Norjassa (5 henkeä per maa) – Yhteistyökokouksessa tutustutaan yhteistyöohjelman luonteeseen ja jaetaan parhaita käytäntöjä, valitaan keskeiset ideat ja esitellään näyttelijät (jotka ovat aiemmin osallistuneet luovien nuorten esityskutsuun), muokataan luovaa käsikirjaa ja keskustellaan luovien työpajojen ja konferenssin valmistelusta.

23-25 Marraskuu 2022 – Nuorten kansainvälinen luova työpaja Ruotsissa (6 henkeä per maa) – se on hankkeen tärkein luovuuden paikka, jossa nuoret luovat työpajojen puitteissa esityssisältöä, saavat uusia kokemuksia ja harjoittelevat innovatiivisia lähestymistapoja taide-esityksiin ja edistävät yhteistyöllä hankkeen päätulosta; nuorten sisältöpanokset käsikirjaa varten.

15-17 Helmikuu 2023 – II Kansainvälinen nuorten luova työpaja Tanskassa (6 henkeä per maa) – nuoret luovat työpajojen puitteissa esityssisältöä, hankkivat uusia kokemuksia ja harjoittavat innovatiivisia lähestymistapoja taide-esityksiin ja edistävät yhteistyön kautta hankkeen päätulosta. Lisäksi sovitaan luovan käsikirjan lopullisesta luonnoksesta.

4-7 Toukokuu 2023 – Konferenssi ja esityspäivä Suomessa (10 henkeä per maa, asiantuntijat, virtuaalisesti) – Konferenssissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja edistetään ymmärrystä pohjoismaisesta kulttuuri- ja taidealan muutoksesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen yhteydessä. Konferenssissa juhlistetaan nuorten saavutuksia alueellisessa kulttuuriyhteistyössä ja kannustetaan uuteen pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta kulttuurin merkityksestä ainutlaatuisena välineenä nuorten kanssa tehtävässä ja nuorten välisessä työssä.