Projektaktiviteterne er opdelt i tre faser:

– Lær

– Udføre

– Samarbejde

Den fulde proces af projektaktiviteter omfatter følgende dagsorden:

August 1, 2022

Projektstart

August 1, 2022
September 1, 2022

Lokale workshops

3 lokale kreative workshops (60 personer pr. land) om øget bevidsthed om SDG’erne, udvikling af kreativt indhold og kulturel deltagelse af unge i hvert partnerland. Workshoprapporten offentliggøres på webstedet senest den 30. september 2022.

September 1, 2022
September 1, 2022

Nordisk ungdomskonkurrence

Start af Nordisk Ungdomskonkurrence for sang- og musikforfattere, bedste forslag til musikalske manuskriptforslag til en forestilling om nordisk mytologi i hele Norden, som vil blive præsenteret af unge som en del af den kreative og uddannelsesmæssige proces. I alt 12 stipendier vil blive uddelt til vinderne for deres bidrag, og de vil blive inviteret til premieren på musicalen i maj 20223 i Helsinki, Finland.

September 1, 2022
October 21, 2022

I Eksperter & samarbejdsmøde Porsgrunn, Norge

På samarbejdsmødet vil vi opdage samarbejdsprogrammets karakter og udveksle bedste praksis og udvælge de centrale idéer og præsentere castet (som tidligere har deltaget i indkaldelsen af kreative unge til forestilling), vil redigere den kreative manual og drøfte forberedelserne til de kreative workshops og konferencen.

October 21, 2022
November 24, 2022

 
I International kreativ workshop i Gøteborg, Sverige

Det er et vigtigt kreativitetssted i projektet, hvor unge mennesker inden for rammerne af workshops vil skabe indhold til forestillinger, få nye erfaringer og praktisere innovative tilgange til kunstnerisk udførelse og gennem samarbejde bidrage til projektets vigtigste resultat; indholdsbidrag fra unge mennesker til håndbogen.

November 24, 2022
January 30, 2023

Afslutning af ungdomskonkurrencen

Afslutningen af den nordiske ungdomskonkurrence, hvor de unges bedste arbejde vil få et stipendium.

January 30, 2023
February 16, 2023

II international kreativ workshop i København, Danmark

Unge mennesker vil inden for rammerne af workshoppen skabe et indhold til en forestilling, få nye erfaringer og øve sig i innovative tilgange til kunstnerisk udførelse og samarbejde, hvilket vil bidrage til projektets hovedresultat. Der vil også blive vedtaget et endeligt udkast til en kreativ håndbog.

February 16, 2023
May 5, 2023

Konferencedag i Helsinki, Finland

Konferencen (5.05.2023) er et sted for udveksling af erfaringer og god praksis og fremme af forståelsen af den nordiske kultur- og kunsttransformation inden for rammerne af opfyldelsen af FN’s bæredygtige udviklingsmål. Konferencen er dedikeret til at fejre unges resultater i det regionale kultursamarbejde og tilskynder til nyt langsigtet samarbejde for at øge bevidstheden om kulturens betydning som et unikt redskab i arbejdet med og mellem unge.

May 5, 2023
May 6, 2023

Forestillingsdag i Helsinki, Finland

Performancedagen (6.05.2023) vil være en premiereforestilling udført af et internationalt hold af unge og professionelle inden for forskellige områder af kunstperformance. Vi forventede op til 100 kunstnere og engagerede personlige og op til 800 spektakulære
 

May 6, 2023