Projekt “Creative Nordic Generation 2030 (CNG): fra Niflheim til et paradis af Yggdrasil…”

Projektets mål er at øge børns og unges interesse for at deltage/bidrage til udvikling af børns kulturelle og kunstneriske kreativitet ved at forbedre børns og unges adgang til kultur og igangsætte debatter om
nordisk kultur og kunsttransformation inden for rammerne af opfyldelsen af FN’s SDG’er og den nordiske vision om bæredygtighed ved at fokusere på fred, social inklusion og klimaændringer og præsentere dem på en kreativ måde og gennem ikke-formel uddannelse ved hjælp af en kreativ tilgang og nordisk mytologi og sprog for at udvikle fremtidens kulturledere.

Yderligere mål:

 • At tilskynde til unges kulturel innovation og bæredygtighed som et redskab, der kan bruges i de unges hverdag
 • At øge den kulturelle kommunikation mellem nordiske unge og forbedre samarbejdet inden for regionen
  ved at udvikle nye forestillinger og kreativt indhold, materialer designet af unge mennesker om nordisk mytologi og kultur, SDG, social inklusion og kreativitet.
 • At anerkende fordelene ved at arbejde sammen på tværs af kulturelle grænser, da vi deler fælles mål og en fælles fremtid

Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 11-26+ år (sårbare grupper, med forskellig social og etnisk baggrund og særlige behov, som har mindre adgang til kultur) og nogle eksperter (kultur eksperter, lærere osv.), som arbejder med børn og støtter deres udvikling af kunstnerisk kreativitet og deltagelse i kultur.

De vigtigste interessenter er uddannelses-og kulturinstitutioner, ungdoms- og civilsamfundsorganisationer, ungdoms- og kreative netværk og lokalsamfund. Modtagerne er samfundet som helhed og uddannelsesog kulturinstitutioner, ungdoms- og civilsamfundsorganisationer, fagfolk/eksperter inden for bæredygtig udvikling, lokale myndigheder og nordiske institutioner.

Projektets kunstneriske/kulturelle kvalitet er baseret på de på forhånd udvalgte talentfulde og
motiverede unge mennesker, som er villige til at få en positiv indvirkning på både dem selv og samfundet
og bidrage til udviklingen af det nordiske kultursamarbejde og højne kunstens kvalitet gennem
symbiose mellem kunstudøvelse og udbredelse af nøglebudskaber. Projektet har en innovativ tilgang til at kombinere kunstforestilling og dialog med unge og publikum ved hjælp af traditionelle og alternative
metoder. Vi vil inddrage tegning, skrivning, sang, dans og fotografering/videoproduktion og
anvendelse i læringsprocessen. Der er tale om et langsigtet partnerskabssamarbejde.

Praktiske resultater:

 • Kreative workshops i hele regionen
 • Premierminister for ydeevne og udsendelse
 • International konference
 • 2000 trykte eksemplarer af Creative Manual på engelsk på ca. 50 sider (materialer til at lære om FN’s
  SDG’er, nordisk kultur og værdier, unge menneskers kultur og innovative løsninger;
  musiknoter, sange, manuskript til forestillingen; resuméer af unges holdninger og bedste praksis).
 • Web-kilde til det kreative program
 • Netværk af kreative partnere

Projektets resultater:

• Gennemføres på lokalt plan i hvert partnerland 3 arrangementer (informative,
uddannelsesmæssige og kreative workshops)
• Der vil blive organiseret 4 fælles arrangementer på internationalt plan (samarbejdsmøde, 2
internationale workshops, konference og en dag med optræden)
• Der vil blive skabt 1 fælles forestilling og produceret 1 manual, 10 sange, 1 manuskript,
musiknoter osv.
• I alt vil der deltage op til 358 unge mennesker (plus 300 tilskuere + online publikum)
• Der vil deltage 30 kultur eksperter, ungdoms-ngo ‘er, institutioner inden for kultur og
ungdomsområdet, der beskæftiger sig med kreativitet, kultur og bæredygtig udvikling.
• Ved at forbedre børn og unges kunstfærdigheder og viden om den nordiske kultur om grøn
revolution i nordisk kultur, social inklusion og klimaforandringer gennem en kreativ tilgang og vækst
af fremtidens ledere vil Norden blive den mest integrerede og bæredygtige region i verden inden
2030.
• Vi vil tilskynde til proaktiv kulturel deltagelse og sikre, at børn og unge inddrages i alle
projektets faser for at få større indflydelse på projektets resultater.
• Ved at skabe forestillingerne styrker vi de nordiske sprog, kulturen og de unges organisatoriske,
sociale og kreative færdigheder, forbedrer indflydelsen og deltagelsen i kulturelle og sociale
aktiviteter både i vores eget samfund og i samfundet.