Om prosjektet

Prosjektets mål er å øke interessen for barn og unge for deltakelse/bidrag til utvikling av kulturell og kunstnerisk kreativitet hos barn ved å forbedre barn og unges tilgang til kulturen og initiering av debatter om nordisk kultur og kunsttransformasjon innenfor rammen av FNs prestasjoner. SDGs og Nordic Vision om bærekraft ved å fokusere på fred, sosial inkludering og klimaendringer og presentere dem på en kreativ måte og gjennom ikke-formell utdanning ved å bruke kreativ tilnærming og norrøn mytologi og språk for å utvikle fremtidens kulturledere.

Ytterligere mål:

  • Å oppmuntre til kulturell innovasjon og bærekraft for ungdom som et verktøy for unge menneskers hverdag
  • Å øke kulturell kommunikasjon på tvers av nordisk ungdom og forbedre samarbeidet i regionen ved å utvikle ny ytelse og kreativt innhold, materiell designet av unge mennesker om norrøn mytologi og kultur, SDG, sosial inkludering og kreativitet.
  • Å anerkjenne fordelene ved å jobbe sammen på tvers av kulturelle grenser når vi deler felles mål og en felles fremtid.

Målgruppen for prosjektet er barn og unge i alderen 11 – 26+ år (sårbare grupper, med ulik sosial og etnisk bakgrunn, spesielle behov som har dårligere tilgang til kultur) og noen eksperter (kultureksperter, lærere osv.) som jobber med barn og støtte deres utvikling av kunstnerisk kreativitet og deltakelse i kultur.

Hovedinteressenter er utdannings- og kulturinstitusjoner, ungdoms- og sivilsamfunnsorganisasjoner, ungdoms- og kreative nettverk og lokalsamfunn. Mottakerne er samfunnet som helhet og utdannings-, kulturinstitusjoner, ungdoms- og sivilsamfunnsorganisasjoner, fagpersoner/eksperter innen bærekraftig utvikling, lokale myndigheter og nordiske institusjoner.

Prosjekt kunstnerisk/kulturell kvalitetsstafett om de forhåndsutvalgte talentfulle og motiverte ungdommene som er villige til å få en positiv innvirkning både for seg selv og samfunnet og bidra til å utvikle nordisk kultursamarbeid og heve kvaliteten på kunst gjennom symbiose av kunst som utøver og sprer nøkkelbeskjed. Project har som innovativ tilnærming å kombinere kunstutførelse og dialog med ungdom og publikum ved å bruke tradisjonelle og alternative tilnærminger. Vi vil inkludere tegning, skriving, sang, dans og fotografering/videoproduksjon og bruk i læringsprosessen. Det er et langsiktig partnerskapssamarbeid.

Praktiske resultater:

Kreative workshops på tvers av regionen
Premier for ytelse og kringkasting
Internasjonal konferanse
2000 papirkopier av Creative Manual på engelsk ca. 50 sider (materiell for å lære om FNs bærekraftsmål, nordisk kultur og verdier, innovative løsninger for ungdomskultur; noter, sanger, manus, sammendrag av unge meninger og beste praksis).
Web-ressurs for det kreative programmet
Nettverk av kreative partnere
Prosjektresultater:

– Vil bli gjennomført på lokalt nivå i hvert partnerland 3 arrangementer (informative, pedagogiske og kreative workshops)
– Vil bli organisert på internasjonalt nivå 4 delta-arrangementer (samarbeidsmøte; 2 internasjonale workshops; konferanse- og prestasjonsdag)
– Vil bli laget 1 join-forestilling og produsert 1 manual, 10 performance-sanger, 1 manus, noter etc.
– Totally vil delta opp til 358 ungdommer, (pluss 300 tilskuere + nettpublikum)
– Totalt vil være engasjert 30 kultureksperter, ungdomsorganisasjoner, institusjoner innen kultur- og ungdomsfelt som arbeider med kreativitet, kultur og bærekraftig utvikling
– Ved å forbedre barn og unges kvalitet på kunstferdigheter og nordisk kulturkunnskap om grønn revolusjon i nordisk kultur, sosial inkludering og klimaendringer gjennom kreativ tilnærming og vekst av fremtidens ledere vil Norden bli den mest integrerte og bærekraftige regionen i verden innen 2030.
– Vi vil oppmuntre til aktiv kulturell deltakelse og sørge for at barn og ungdom involveres i alle faser av prosjektet for å få større innflytelse på prosjektresultatene
– Gjennom å lage forestillingene styrker vi nordiske språk, kultur og unges organisatoriske, sosiale og kreative ferdigheter, forbedrer innflytelse og deltakelse i kulturell og sosial
aktiviteter som for vårt eget samfunn som for samfunnet.