5 mai 2023 – Konferanse i Helsinki, Finland (10 pers per land + virtuell)


Konferansen er et sted for å dele erfaringer og god praksis og fremme forståelsen av den nordiske kultur- og kunsttransformasjonen innenfor rammen av oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Konferansen er dedikert til å feire unge menneskers prestasjoner i regionalt kultursamarbeid og oppfordrer til nytt langsiktig samarbeid for å øke bevisstheten om viktigheten av kultur som unikt verktøy i arbeid med og mellom ungdom.