16-19 februar 2023* Dato som skal endres – II Internasjonalt kreativt verksted i København, Danmark (6 pers per land)


Unge mennesker i rammen av workshops vil skape innhold for fremføring, få ny erfaring og praktisere innovative tilnærminger innen kunstutførelse og gjennom samarbeid bidra til hovedresultatet av prosjektet. Også et endelig utkast til kreativ manual vil bli avtalt.