Kreativt program har som mål å øke ungdoms kreativitet, ferdigheter og kunnskap om nordisk kultur og bærekraftsmål ved å samskape forestillingen som vil være basert på nordiske lands myter og gjennomføre debatter om transformasjon av kultur og scenekunst fra perspektivet til nordisk visjon om bærekraft. Kreativt nordisk generasjon 2030 kultursamarbeidsnettverk.

UTSLAG TIL AGENDA

Sted: Porsgrunn kulturskole, Adresse: Skolegata 7, 3916 Porsgrunn, Norge
Overnatting: VIC HOTEL, Aadress: Skolegata 1, 3916 Porsgrunn, Norge

  1. oktober 2022 – Ankomstdag og introduksjon
    STED: Porsgrunn Kulturskole

16.00 – 16.45 “Deling er omsorg!” Overraskelser og isbrytere av Creative team

17.00 – 17.10 Velkommen til Porsgrunn og Norge (ved Morten Hagevik, kreativ leder)

17.10 – 17.30 Introduksjon til prosjektet (ved Vassili Golikov, produsent)

17.30 – 18.15 Kreativt verksted (1): OMG!: Slik setter du opp et show på 30 minutter! (Morten)

STED: VIC HOTEL
18.30 – 21.00 Middag, Kveldsdiskusjon og idédugnad om forestillingshistorie (manus)

  1. oktober 2022 – Arbeidsdag I
    STED: VIC HOTEL
    (8.00 – 9.00 frokost)

STED: Porsgrunn kulturskole
9.00 – 10.30 Kreativt verksted (2): STEMME! (av Ingrid Nåvik Grønlund)

10.30 – 10.45 Natur og Ungdom (fritid)

10.45 – 12.00 Kreativt verksted (3a): BEVEGELSE og MUSIKK! (av Jorge Alcaide)

STED: Vikinglandsby (TBA)
12.00 – 12.30 Lunsj og reise til vikingbygda

12.30 – 14.30 Besøker museum og skip (Kulturprogram)

STED: Porsgrunn Kulturskole
15.00 – 16.30 Kreativt verksted (4): Finne temaer og ideer (ved Morten/Kreativt team)

16.45 – 17.45 Kreativt verksted (3b): BEVEGELSE og MUSIKK (ved Jorge)

17.45 – 18.00 Oppsummering av dagen: Presentasjon av tema og ideer

STED: VIC HOTEL
18.30 – 20.00 Middag og diskusjoner

  1. oktober 2022 – Arbeidsdag II

STED: VIC HOTEL
(8.00 – 9.00 frokost)

STED: Porsgrunn Kulturskole
9.00 – 09.30 Våkn opp og varm opp (ved Michael Backegårdh)

09.30 –10.30 Kreativt verksted (5): DANS! (av Karine Leonardsen)

10.30 – 10.45 Natur og Ungdom (fritid)

10.45 – 12.00 Kreativt verksted (6): LA OSS SNAKKE! (av Morten/Kreativt team)12.00 – 12.45 Oppsummering av Kreativt møte.

13.00 Avreise hjem igjen

VERKSTEDER

Overordnet formål: Læring, utprøving av ulike måter å jobbe på, bli kjent med hverandre gjennom workshops innen stemme, dans, bevegelse, teater og musikk.